Whiskyprovning 2005-02-16

Plats: Hotell Hanöhus

Provningen denna gång omfattade The Six Classic malts – Systembolagets presentkartong med de sex 5-centiltersflaskor med whisky representerade olika skotska regioner. Syftet var att grundligt klargöra de regionala skillnaderna i karaktär, doft, smak och eftersmak.

För att på bästa sätt förmedla lite kunskaper till gäster och övriga akademiledamöter så hade provningsledaren i förväg gett sex ledamöter i uppdrag att hålla en kort föreläsning på max 3 minuter om ”sin” tilldelade whiskysort. En i taget och därefter individuell provning och bedömning.

Whiskyklassiker och föreläsare enligt följande:
Glen Kinchie – Inge Carlström
Dalwinnie – Anders Jönsson
Cragganmore – Thorsten Persson
Oban – Lars Bartilsson
Talisker – Bo Jonsson
Lagavulin – Lennart Larsson

Bedömningar och diskussioner skedde i grupper om tre för att till sist komma fram till en gemensam ståndpunkt.