Syfte och Målsättning

Målen för akademin är:

  • Att genomföra provningar av olika whiskysorter
  • Att organisera och genomföra enskilda föredragningar, kurser och studiebesök, nationella och internationella resor
  • Att främja ett gott kamratskap

Målen kan sammanfattas i akademins valspråk Kunskap och Kamratskap (Cognitio et Amicitia).