Krav för Medlemsskap

  • Ska vara Man.
  • Ha ett seriöst intresse för Whisky.
  • Vara intresserad av att prova nya sorter och lära sig mer om whisky.
  • Prioritera akademimöten samt aktivt medverka i de gemensamma arbetsuppgifterna.
  • Vara socialt intresserad, villig att främja ett gott kamratskap samt till erfarenhetsutbyte med likasinnade.

Att vara medlem i akademin är ett privilegium. Kunskapskraven i favoritämnet Whisky är höga och förutsätter att ledamöterna har en aktiv kompetensutveckling. Vissa provningar genomförs ibland med medverkan av inbjuden provningsexpert.