Historia

The Single Malt Academy of Lister (SMAL) bildades i januari 2001 efter att ha varit en sammanslutning av ett antal “whiskylovers” något år. Då det är en akademi finns 18 + 11 ledamöter där var och en har ett eget ansvarsområde med för akademin viktiga uppgifter. Varje medlem har en tjänstgörande titel.

Akademin har genomfört ett betydande antal provningar samt ett antal resor både inom landet och till några länder utanför. Dessutom haft ett berikande utbyte med några whiskyklubbar i vår närregion.